İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, “İFADE KONUSU RUTİN BİR İŞLEM, BURCU KÖKSAL’A ÖZEL BİR İŞLEM DEĞİL”

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın valilik tarafından ifadesinin istenmesi konusuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Başkan Köksal ile ilgili “Görevi kötüye kullanma suçu” kapsamında soruşturma izni istendiği, bu işleminde rutin bir işlem olduğu belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan o açıklama şöyle: 

Burcu Köksal hakkında suç duyurusunda bulunmuş”

Eşi Türk vatandaşı olan, 15 yıldır Afyonkarahisar’da yaşayan ve ikamet izni bulunan müşteki Mousa K. GATEA, “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” almak amacıyla Afyonkarahisar Belediyesi’ne başvuruda bulunduğunu, ancak "başvurusunun kasıtlı olarak bekletildiğini, sosyal medyada ırkçı uygulamalara maruz kaldığını ve belediye tarafından aranıp, 'yarın dükkanını aç, belediye başkanı bizzat kendisi kapatacak' baskısına maruz kaldığını" öne sürerek Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22 Nisan 2024 tarihinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

“Hükümlerine göre işleme alınmıştır”

Mousa K. Gatea’nın söz konusu şikayeti, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunabileceğini düzenleyen 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümlerine göre işleme alınmıştır.

“Görevi kötüye kullanma suçu” kapsamında soruşturma isteniyor

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri yetkili merciinin iznine bağlıdır. Dolaysıyla bu kanun kapsamında büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında her türlü işlemi yapmaya ve sonucunda karar vermeye İçişleri Bakanı yetkilidir. Şikayet üzerine Başsavcılık, yukarıda belirtilen 4483 sayılı kanun kapsamında 10 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında, "Görevi kötüye kullanma suçu" kapsamında soruşturma izni istemiştir.

“İddialar ile ilgili yazılı cevabını istemiştir”

BAKAN YERLİKAYA’DAN AFYON’UN TANITIMINA DESTEK BAKAN YERLİKAYA’DAN AFYON’UN TANITIMINA DESTEK

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü de 15 Mayıs'ta Afyonkarahisar Valiliği’nden Köksal ve sorumluluğu tespit edilebilecek diğer belediye görevlileri hakkında araştırma yapılmasını istemiş, araştırma sonucunun bakanlığa gönderilmesini talep etmiştir. Afyonkarahisar Valiliği de konuyla ilgili 24 Mayıs'ta şikayetlerin tamamını kapsayacak şekilde ön araştırma yapılması amacıyla bir Vali Yardımcısı görevlendirmiş, ilgili ön araştırmacı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan 30 Mayıs'ta bahse konu iddialar ile ilgili yazılı cevabını istemiştir. 

“Rutin bir işlem, Burcu Köksal’a münhasıran uygulanan bir usul değil”

İstenen yazılı cevap, 4483 sayılı kanun kapsamında yürütülen tüm araştırma ve ön incelemelerde uygulanan rutin bir işlem olmakla birlikte, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a münhasıran uygulanan bir usul olmayıp, hukuki bir sürecin parçasıdır. Tüm süreç kanun ve prosedürlere uygun biçimde ilerlemektedir. Konuyla ilgili manipülatif haber ve paylaşımlara itibar etmeyiniz.

Editör: Ayben Horzum