YURDUNUSEVEN, “GELECEK GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK” YURDUNUSEVEN, “GELECEK GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK”

İGM NİSAN AYININ SON TOPLANTISINI YAPTI

İl Genel Meclisi (İGM) Nisan ayı toplantılarının beşinci ve son birleşiminde ihtisas komisyonundan gelen raporlar oylanarak karara bağlandı.

Çay İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine (KHGB) Köy Konağı yapımı için ayrılan 2.750.000,00 TL ödeneğin Çay Kaymakamlık Lojman yapımında kullanılması için tahsis değişikliği yapılarak aktarımını uygun gören aynı yöndeki komisyon raporları oybirliğiyle kabul edildi. İhsaniye İlçesine bağlı köylerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2024 yılı yardımı olan 929.000,00 TL ödeneğin İhsaniye KHGB’ne aktarımına karar verildi. İl Özel İdaresi’ndeki 657 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışan memur personele, 4688 Sayılı kanunun 32. maddesi hükümleri çerçevesinde yapılacak toplu sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sosyal denge tazminatı verilmesini uygun gören komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi.