REKTÖR OKUMUŞ, ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRELERDE AFSÜ’YÜ TEMSİL ETTİ

Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen 67. Türkiye Milli Pediatri Kongresine oturum başkanı ve Ankara’da düzenlenen 3. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresine açılış konuşmacısı olarak katıldı.

Prof. Dr. Okumuş, 67. Türkiye Milli Pediatri Kongresinde, Doç. Dr. Senem Alkan Özdemir’in “RDS Tedavisinde Güncel Yaklaşım; 2019’dan Bu Yana Ne Değişti?” ve Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş’ın “Bronkopulmoner Displazi Önleme ve Tedavide Güncel Öneriler” başlıklı sunumlarını yaptıkları oturumun başkanlığını, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Satar ile birlikte üstlendi.

Çocuk sağlığını ilgilendiren temel konuların ele alındığı konferansların, kursların, panellerin, sözel ve poster sunumların bilim camiası ile paylaşıldığı 67. Türkiye Milli Pediatri Kongresine, AFSÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ayşegül Bükülmez, Doç. Dr. Ayşe Tolunay Oflu ve Arş. Gör. Dr. Çisem Karasoy da katıldı. Doç. Dr. Oflu, “Febril Nöbet Sınıflandırmasında Pratik Belirteçler Olarak Nötrofil Lenfosit Oranı, Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği ve Ortalama Trombosit Hacmi” başlıklı sunumuyla, en iyi poster bildiri ödülüne layık görüldü.

Rektörümüz Prof. Dr. Okumuş, Sağlık Dernekleri Federasyonu, Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği ve Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği tarafından Ankara, Kızılcahamam’da düzenlenen 3. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresinde yaptığı açılış konuşmasında ise AFSÜ’de palyatif bakım hizmetleri konusunda yürütülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Akademisyenimiz En İyi Poster Bildiri Ödülünü Aldı

AFSÜ Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcısı Öğr. Gör. Kevser Pamuk’un içinde yer aldığı çalışma, 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’nde en iyi poster bildiri dalında ödüle layık görüldü.

Lokman Hekim Üniversitesi ve Psikiyatri Hemşireleri Derneği iş birliğinde Ankara’da düzenlenen kongrede Öğr. Gör. Pamuk’un ilk isim olduğu “Jinekolojik Kanser Tanısı Alan Kadınlarda Bilişsel Davranışçı Sanat Terapi Uygulaması Kadınlık Algısını Değiştirir mi? Olgu Sunumu” başlıklı bildiri, en iyi poster bildiri ödülünü aldı.

REKTÖR KARAKAŞ’IN BAYRAM MESAJI REKTÖR KARAKAŞ’IN BAYRAM MESAJI

Ödül alan çalışmada, Öğr. Gör. Pamuk’un Düzce Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Aysel Karaca danışmanlığındaki tezi kapsamında, AFSÜ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yürüttüğü grup çalışmasındaki, rahim ve yumurtalık kanseri sebebiyle cerrahi operasyon geçiren iki olgu ele alındı.

Yapılan grup müdahalesi sonrasında iki olgunun da kadınlık ile ilgili duygularını ifade edebildiği, duyguları ile kalabildiği, güçlü ve güçlenmeye açık olan yönlerini fark edebildiği ve alternatif düşünceler geliştirerek kadınlığa yönelik algılarında olumlu değişiklikler olduğu görüldü.

Editör: Ayben Horzum