REKTÖR KARAKAŞ, “ULUSLARARASI BİR ÜNİVERSİTE OLMAK İSTİYORUZ”

Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) 5 yıllık yol haritasının belirlendiği 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, bölgesel kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci üniversiteler arasında yer alan uluslararası bir üniversite haline gelmek istediklerini belirtti.

Plana ilişkin açıklamada bulunan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, planın AKÜ’nün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içerdiğini belirtti.

BEŞ YILLIK YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Uluçay, Engelsiz Parkı ve Gündüzlü Yaşam Merkezi projesinin yatırım programına alındığının müjdesini verdi Uluçay, Engelsiz Parkı ve Gündüzlü Yaşam Merkezi projesinin yatırım programına alındığının müjdesini verdi

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, stratejik planların devlet kurumlarının başarıda istikrarı yakalamalarına vesile olduğunu belirterek, “Stratejik planlar günlük işler içinde kurumların istikametini gösteren yol gösterici nitelikte, biraz da gelecekte yönetimin neler yapmayı taahhüt ettiğini açıklayan, ayrıca bu başarıyı nasıl yakalayacağını da açıklayan rehber niteliğinde belgelerdir.” dedi. Karakaş, AKÜ olarak “geleceğin üniversitesini” oluşturma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alan Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak geleceğin üniversitesini oluşturma hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın yönünü ve içeriğini belirleyen 2024-2028 Stratejik Planı, gelecekteki hedeflerimize ulaşılması adına ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritası niteliğindedir.” diye konuştu.

AKÜ YENİ HEDEFLER BELİRLEDİ

Yeni stratejik planda AKÜ’ye yeni hedefler belirlediklerini açıklayan Karakaş, “Bu hedeflere ulaşacak temel misyonumuzu ve vizyonumuzu da güncelledik.  Üniversite Danışma Kurulunda paydaşlarımızla beraber güncellediğimiz yeni misyonumuz, evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, mesleki açıdan çağdaşlarına öncülük edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Yine paydaşlarımızla beraber güncellediğimiz yeni vizyonumuz ise bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde kaliteyi sürekli artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci üniversiteler arasında yer alan uluslararası bir üniversite haline gelmektir.” şeklinde konuştu.

BEŞ YILLIK YOL HARİTASI ORTAK AKILLA OLUŞTURULDU

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜ 2024-2028 Stratejik Planının, üniversitenin misyonu ve vizyonu çerçevesinde dış paydaş, personel ve öğrencilerin değerlendirmelerinin de dikkate alınarak katılımcı bir anlayış ve ortak akılla oluşturulduğunun altını çizdi. Rektör Karakaş, şunları kaydetti: “Değişim ve yeniliğe açık olarak hazırlanan 2024-2028 Stratejik Planı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hedeflere ulaşmamızda üniversitemize rehber olacaktır. Karakaş, stratejik planda AKÜ’yü diğer üniversitelerden farklılaştırmak amacıyla öncelikli alanlar olarak belirledikleri “Mühendislik ve Teknoloji, Gastronomi ve Termal Turizm, Gıda, Hayvan Sağlığı ve Hayvancılık” alanlarını öncelikli alan olarak almayı sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.