“ORTAK AKIL BULUŞMALARI” İLE ŞEHRİN POTANSİYELİNİ VE GELECEK STRATEJİLERİNİ BELİRLİYOR

Şehrimiz, Kurtuluş Savaşı’nın kilit şehri, Anadolu’nun kapısı, iklimlerin, medeniyetlerin ve lezzetlerin kesiştiği konumuyla, doğal güzellikleri, zengin kültürel birikimi ile ülkemizin en güzel ve özel şehirlerindendir.

Üretiminde öncü olduğu markalarıyla, gastronomi lezzetleri, sanayisi ve bu alanda yenilikçi yatırımları, mermeri, jeotermal potansiyeli, turizmi, tarım ve hayvancılığı ile adından söz ettiren, hızla gelişen bir şehir Afyonkarahisar.

Afyonkarahisar, kendi sınırları dışında pek çok şehirde yaşayan, üreten hemşehrilerimizin yanı sıra, dünyanın pek çok ülkesinde de ekonomik-sosyal hayata katkı sağlayan vatandaşlarımızın gönül bağı olan toprakların şehridir.

“MÜHRÜ GÜNEŞE BASALIM, AMPULÜN DEVRESİNİ KESELİM” “MÜHRÜ GÜNEŞE BASALIM, AMPULÜN DEVRESİNİ KESELİM”

Buradan hareketle, şehrimizin var olan potansiyelini belirlemek, yeni hedefler ortaya koymak, rekabetçiliğimizi artırmak, şehrimizin tüm bileşenlerinin görüşleriyle oluşturulacak vizyona herkesi dahil edebilmek amacıyla Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı moderatörlüğünde Ortak Akıl Buluşmaları gerçekleştirilecektir.

Afyonkarahisar Ortak akıl Buluşmaları Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, şehrin dört bir yanından gelen katılımcıları bir araya getirecektir. Buluşmalar akademisyenler, girişimciler, sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, sanayiciler, iş insanları, bürokratlar, turizmciler, toplum önderleri, eğitimciler ve gençler olmak üzere geniş bir katılımcı yelpazesini kapsamaktadır. Bu platform turizm, kültür, sanayi, gastronomi, gençlik, girişimcilik ve eğitim gibi 16 farklı alanda gerçekleşecek olan buluşmalara ev sahipliği yapacaktır.

Şehrin sorunlarının tüm yönleriyle ele alınacağı Ortak Akıl Buluşmaları’nda karşılıklı bilgi paylaşımı ve ortaya çıkan fikirler ile bu şehir için yeni bir hikâye, yeni bir stratejik hedef ortaya konulurken öncelikli çalışmalar da ele alınacaktır. Gençlere yönelik olarak ise Liseli Gençler Buluşması, Üniversiteli Gençler Buluşması, Genç Girişimciler Buluşması, Kırsalda Yaşayan Gençler Buluşması yapılacaktır.

Gerçekleştirilecek tematik toplantılar, aynı zamanda şehrin mevcut durumunu analiz edip geleceğine yön verme konusunda ortak bir vizyon geliştirmeye odaklanmaktadır. Böylece kurumlar ve kişiler arası iş birliği ve ortak çalışmalar için bir alt yapı oluşturulacak ve Afyonkarahisar’ın sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak dinamik ve kapsayıcı bir sürecin temelini atacaktır.