“VAADİMİZ AFYON’U POTANSİYELİNE KAVUŞTURMAKTIR” “VAADİMİZ AFYON’U POTANSİYELİNE KAVUŞTURMAKTIR”

“ORTAK AKIL BULUŞMALARI” 10.OTURUMUYLA DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar'ın dokusuna katkı sağlayacak Ortak Akıl Buluşmaları, 4. gününde 10. oturumuyla devam ediyor.

Jeotermal ve Yeşil Enerji başlığında şehrimizin jeotermal enerji kaynakları, jeotermal enerjinin kullanım alanlarının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kaynakları bu alandaki teşvikler, şehrimizin izleyeceği strateji, beklentiler ve yeni fikirler değerlendirildi.