“KADIN HUKUKU CUMHURİYET'İN EN ÖNEMLİ DEVRİMİDİR.”

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından “Cumhuriyet Konuşmaları-II: Cumhuriyet ve Kadın” konferansı düzenlendi. Konferansta Prof. Dr. Feyza Kurnaz Şahin, "Kadın hukuku Cumhuriyet'in en önemli devrimidir" dedi.

Erdal Akar konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa;  AKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürsoy Şahin, Bölüm Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Güneş ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Kurnaz Şahin ile birlikte öğrenciler katıldı.

“KIBRIS İŞGALE KARŞI DİRENİŞİN SEMBOLÜDÜR!” “KIBRIS İŞGALE KARŞI DİRENİŞİN SEMBOLÜDÜR!”

Kadın hakları sorunu Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirgesinin ilanıyla başladı

Konferansta konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Feyza Kurnaz Şahin “Cumhuriyet ve Kadın” konusunu anlattı. Yeryüzünde kadın hakları sorununun Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirgesi’nin ilanı ile başladığını belirten Şahin, “Her insan özgür ve yurttaş olarak eşittir sloganı Fransız Devriminin ana temasıydı. 1791 yılında kadın haklarının öncülerinden olan ve feminist düşüncenin ilk ve en önemli çalışmalarından birine imza atan Fransız Filozof Olympe de Gouges’un Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesini yayımladı. Ardından Gouges, ‘kadına giyotine gitme hakkı veriliyorsa neden kürsüye çıkma hakkı verilmiyor?’ eleştirisi nedeniyle 1793’te giyotinle idam edildi” ifadelerini kullandı.

“Osmanlı Feminizminin hareket noktası, II. Meşrutiyet Dönemi ile birlikte gelen anlayıştır”

Birinci dalga feminizminin 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başını kapsadığını ifade eden Şahin, kadınların hak arama çabalarında yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Eşit haklar feminizmi olarak bilinen birinci dalga feminizm; kadının siyasal haklar mücadelesi, eğitim, evlilik, çalışma hayatı gibi öncelikli alanlarda kadın-erkek eşitliğini savunan ve yasal düzenlemelerle bu eşitliğin sağlanmasını amaçlayan, hukuk önünde eşitlik isteyen bir dalgaydı. II. Meşrutiyet döneminde oluşan fikir özgürlüğü ortamında Osmanlı Devletinde kadın konusu üzerine yoğun tartışmalar başladı. Osmanlı Feminizminin hareket noktası, II. Meşrutiyet Dönemi ile birlikte gelen anlayıştır. Yaşanan süreçte feminist hareketin yükseldiğini gösteren en belirgin hareket, kadınların cemiyetleşme çabalarıdır. Adı geçen zamanda birçok kadın cemiyeti ve basın organı kurulmuştur. Bu dönemde oluşan cemiyet ve basın organları siyasal haklar, eğitim ve evlilik gibi konularda kadın-erkek eşitliğini savunan etkinlik ve yayınlar yapmışlardır.”

“Mustafa Kemal Milli Mücadeleden sonra kadınları onurlandırdı”

Milli mücadele döneminde pek çok şehirde düzenlenen işgalleri protesto mitinglerinde, cephede, milli mücadele basınında kadınların da olduğunu ifade eden Şahin, “Kadınların milli mücadelede yapmış olduğu fedakârlık Mustafa Kemal tarafından da övünçle karşılanıyor. Mustafa Kemal Paşa 21 Mart 1923 tarihinde yaptığı konuşmada, Türk kadınının milli mücadeledeki hizmetlerini ‘Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının fevkinde kadın mesaisi zikretmek imkânı yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi halasa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gördüm diyemez’ sözleri ile anlatmıştır. Bu sözlerle  Mustafa Kemal Paşa’nın, kadınları milli mücadele sonrasında onurlandırdığını görmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Kadın Hukuku, Cumhuriyet’in en önemli devrimidir”

Kadın hukukunun, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Cumhuriyetin en önemli devrimi olduğunu ifade eden Şahin, “Cumhuriyet’in kurucu kadrosu kadın haklarını teslim ederken aynı zamanda yatay olarak da kadınlar haklarını aramış ve Milli Mücadelenin bütün parametrelerinde yer almışlardır. Cumhuriyet’in ilanıyla kadın hukukuyla birlikte rasyonel bir devlet ve dinin hüviyetinden, dinin baskısından kurtulmuş bir aile ve kadın tasavvuru oluşmuştur. Cumhuriyetin kuruluşunda kadın olgusunu değerlendirdiğimizde kadını bir ulus inşası içerisine koymamız gerekir. Cumhuriyet kadını, her akşam baloya giden, süslü imajı verilen kadın değildir. Cumhuriyet kadını faziletli, Milli Mücadele kahramanı, erkekle eğitim ve iktisadi şartlar bağlamında eşit, aynı zamanda annelik olgusu ön planda olan bir kadındır” dedi.

Cumhuriyetle kadın kimliğinin yeniden biçimlendiğini ifade eden Şahin, sözlerine söyle devam etti:

Editör: Ayben Horzum