OLGUN, “İKTİDARA HESAP SORMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR” OLGUN, “İKTİDARA HESAP SORMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

İGM TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

İl Genel Meclisi (İGM) Haziran ayı toplantılarının ikinci birleşimi bugün tamamlandı. Meclisin üçüncü toplantısı yarın sabah Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Meclis Başkanı Mehmet Siper’in Başkanlığı’nda yapılan Haziran ayı ikinci toplantısı gündem dışı bir konunun okutulup rapor hazırlanmak üzere ilgili komisyona havalesiyle başladı. Toplantı gündemin 7’inci maddesinin görüşülmesiyle devam etti. Meclisin ilçeden seçilen üyeleri arasından seçeceği bir temsilcinin İlçe İnsan Hakları Kurulunda görev alması konusu ilgili komisyonlarda rapor hazırlandıktan sonra tekrar meclis gündemine gelecek. Şuhut İlçesinin Aydın Köyünde, tapusunda 104 ada, 1 parsel, 112 ada, 4 parsel, 123 ada, 4, 123 ada, 5 parsel, 124 ada, 1 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazların tamamıyla 101 ada, 89 taşınmazın 217.608,31 metrekarelik kısmı ve 105 ada, 151 parsel numaralı taşınmazın 130.750,37 metrekarelik kısmından ibaret imar plan ve eklerinin onaylanması talep ediliyor. Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Kamu Orta Malı olan toplam 365.584,16 metrakarelik taşınmazlar üzerinde 3367 sayılı Kanun kapsamında “Köy Gelişme Planı” amaçlı olarak hazırlanan imar planı ve eklerinin onaylanması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Dazkırı İlçesinin, Akarca Köyünde 71, 72, 73, 88, 89, 768, 769, 778, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 795, 800, 801, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 846, 847, 848, 850, 852, 854, 855, 856, 873, 874, 875 ve 876 parsel numaralı taşınmazların tamamı ile 328 parsel numaralı taşınmazın 31.916,48 metrekarelik kısmından oluşan toplam 266.912,48 metrekarelik alan için hazırlanan imar planı ve ekleri İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderidi. Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe/Fatih Köyünde yer alan, tapusunda Beşdere Mevkii, 171 ada, 237 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti S.S. Karaadil Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifı’ne ait 17.200,00 metrekarelik taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali amaçlı hazırlanan imar planı ve eklerinin onaylanması konusu da önce İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda görüşülecek.  Emirdağ İlçesinin, Türkmenakören Köyünde, tapusunda Arkaç Mevkii, 40, 41 ve 42 parsel numaraları ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde Güneş Enerji Santrali amaçlı hazırlanan ve Meclisin 9 Ekim 2020 tarih ve 268 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarında sınır düzeltilmesi amacıyla hazırlanan imar planı ve eklerinin onaylanması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülecek. İl Özel İdaresi görev ve yetki alanı içinde yürütülen işlere ait, 2024 yılı inceleme ve etüt bedellerinin belirlenmesi konusu ilgili komisyonlara gönderildi.

Editör: Ayben Horzum