HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN BASIN AÇIKLAMASI

                TÜİK : "Nüfusun en zengin yüzde 20’lik grubunun toplam gelirden aldığı pay 2014 yılında yüzde 45,9, 2022 yılında yüzde 48,0 iken 2023 yılında yüzde 49,8’e çıktı. Nüfusun en yoksul yüzde 20’lik grubunun toplam gelirden aldığı pay söz konusu yıllarda sırasıyla yüzde 6,2, yüzde 6,0 ve yüzde 5,9 oldu. Orta gelir grubunu oluşturan nüfusun yüzde 60’lık kesiminin toplam gelirden aldığı pay 2014’te yüzde 47,9 iken 2022’de yüzde 46,0’a, 2023’te ise yüzde 44,3’e geriledi. Toplam 3,6 puanlık gerileme yaşandı." diye açıkladı.

VALİ YİĞİTBAŞI, SANDIKLI KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ VALİ YİĞİTBAŞI, SANDIKLI KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ

                TÜİK dahi, gerçek verileri zaman zaman açıklamak durumunda kalıyor. Aslında, bu rakamlar, memur, işçi, emekli tüm halkı ilgilendiren rakamlar.

                TÜİK'in açıkladığı söz konusu gelir tablosunun ana sorumlusu, tabiki siyasal iktidardır, ancak bu tablodan büyük bir pay da sendikalara düşmektedir. Hem işçi hem de memur sendikalarına. Elbette, tüm çalışanlarımız da, sendikal tercihlerinin sonuçlarını değerlendirmek durumundadır. Toplu sözleşme masasında satılmayı hazmetmek, kabullenmek artık mümkün değildir.

                TÜİK'in açıkladığı bu tablo, sarı sendikaların, duruşunu, sendikal stratejilerini gözden geçirmek gibi bir sonuç doğurmayacaktır. Böyle bir beklenti, eşyanın tabiatına aykırıdır, fakat memurlarımız, dilerim, bu sonuçlardan hareketle bir değerlendirme yaparlar. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak, sendikal alanda bir değişiklik yapmanın tam zamanıdır, diyoruz. Bırakın, yutkunanlar, yutkunmaya devam etsin. Biz Hürriyetçi Eğitim Sen olarak tüm gerçekleri, sizler ve halkımız adına haykırmaya devam edeceğiz. Birlikte başarabiliriz.

.                                                                                   

                Kamuoyuna saygıyla duyurulur.                                                             

                                                                                                                         Nizamettin ŞENOL         

                                                                                                              Hürriyetçi Eğitim Sen İl Başkanı