HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN BASIN AÇIKLAMASI

            Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikasının (Hürriyetçi Eğitim Sen) Merkez Yönetim Kurulu tarafından Afyonkarahisar İl Başkanlığına  Nizamettin ŞENOL ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Prof. Dr. Hüseyin Ali YALIM, Şakir AKKOYUN, İdris ÖZEK, Ahmet DUYMUŞ, Yıldırım SEZER ve Abdullah SOLMAZ  olarak görevlendirildik. 


            Hürriyetçi Eğitim Sen "Hür ve eleştirel düşünceyi özümsemiş ve çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” anlayışıyla bağımsız sendikacılık faaliyetleri yapmayı zorunlu ve vazgeçilmez bir ilke kabul ederek, üyelerinin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi, tüm sendikal faaliyetlerde etik ilkelere uygun davranmayı, çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması, çalışma hayatında emeğin en yüce değer olduğunu kabul ederek liyakat ilkesinin hakim kılınması için çalışmalar yapmayı, sendikal hakları evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak hayata geçirmeyi, üyelerinin birlik beraberliğine, mesleki bilgi ve birikimlerine katkı sağlamayı, Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasasında yer alan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için çaba göstermeyi, ülkede yaşayan herkesin fırsat ve imkân eşitliği içinde çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız ve nitelikli eğitim ve öğretim hakkından faydalanması için gayret göstermeyi, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliği fikrinin eğitim politikalarında hakim olması için çalışmayı, tarih, kültür, yer altı, yer üstü kaynakları ile doğal varlıklarının korunması için çalışmalar yapmayı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda Türk millî eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde görüş ve önerilerde bulunmayı amaç edinmiştir."

            Hürriyetçi Eğitim Senin kamu çalışanlarının gür sesi olmasını engellemek için çıkartılmış olan %2 Barajı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.


            Sendika üyeleri arasında ayrımcılık yaratan %2 barajı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bir yıllık süreçte HÜRSEN konfederasyonuna bağlı sendikalardan ve Hürriyetçi Eğitim Sen’den vazgeçmeyip bizimle bu yolda yürümeye devam eden arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ederiz.Bundan sonraki süreçte Danıştay'da devam eden davamız üzerinden üyelerimizin geriye dönük kayıplarının telafisi için de mücadele etmeye devam edeceğiz.

             Diyarbakır Kulp Kaymakamı Burak Akeller Cuma Hutbesinde şehitlerimizle ilgili kısmı atlayan  imama tepki verdiği için hedef gösteriliyor. Hutbede şehitlerimizin olduğu bölümü atlayan sözde imamın arkasına takılanlar ise yine aynı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bir gün de olsun bizi şaşırtın.Bizce ihanet, sizce çözüm sürecinde de, dağdan, taştan, Atatürk'ün, "Ne Mutlu Türküm Diyene." veciz sözü silinirken de, Andımız yasaklanırken de böyleydiniz. Şehitlerimizin hukuku ne olacak? Şehide saygı, vefa nerede? Sayın Kaymakam’ı tebrik ederim.

            Devlet memuru olmak için ettiğimiz resmî  yemine her kamu görevlisi uymak zorundadır.Yüce Türk devletine göreve başlarken ettiğimiz yemin metni aşağıdadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 Sayılı kanunla değişik 6.maddesine göre;

             “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkılâp ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve Eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”                    .                                                                                   

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.                                                      Nizamettin ŞENOL         

                                                                                                              Hürriyetçi Eğitim Sen İl Başkanı