“ÇEVRE BİZLERE EMANET BİR MİRAS”

Afyonkarahisar Ortak Akıl Buluşmaları'nda ilk gün oturumları, verimli bir şekilde tamamlandı

Afyonkarahisar’ın potansiyellerini belirlemek, yeni hedefler ortaya koymak, rekabetçiliği artırmak, şehrimizin tüm bileşenlerinin görüşleriyle oluşturulacak vizyona herkesi dahil edebilmek amacıyla Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ortak Akıl Buluşmaları, Korel Termal Otel'de başladı.

“Çevre, Şehir ve İklim Ortak Akıl Buluşması” adlı ilk oturumla başladı. Bu oturumda katılımcılar şehre dair fikir, proje ve gözlemlerini dile getirdiler.

Çevre bizlere emanet bir miras

Gelen ilk öneri şehirde yeşil alanların artırılması, volkanik tepeler ile kayalık alanların ağaçlandırılması oldu. Şehir içinde küçük parklara ve koru özelliği taşıyacak alanlara ihtiyaç olduğu dile getirildi. Dağ bisikleti konusu da gündeme gelirken şehir sakinlerini harekete geçirecek etkinliklere büyük ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Afyonkarahisar’ın korunan alana sahip ilk 20 il içerisinde yer aldığı, yapılan çalışmalar ile bu oranın yüzde 34 oranında artırıldığı belirtildi. Şehircilik çalışmalarında iyileştirmeler, trafik yoğunluğu ve park sorunlarına yönelik çözüm önerileri konuşuldu. Sit alanlarında yapılan çalışmalar, tarihi konakların restorasyonu gibi şehre ilgiyi artıran girişimlerin devamı talep edildi.

Şehirde önceliğin sanayi, üretim ve istihdamda olduğunu hatırlatan katılımcılar Afyonkarahisar’ın güneş ışınlarının geliş açısı nedeniyle GES projelerine çok uygun olduğunu da belirttiler.

Mermer şehri Afyonkarahisar’ın mermer atıklarının değerlendirilmesi konusunda BM desteğiyle yapılan proje, sıfır atık ve eski maden sahalarının değerlendirilmesi de oturumda konuşulan diğer başlıklar oldu.

Su tasarrufu ve atıkların ayrıştırılması başlıkları ele alınırken, bu konularda vatandaşların bilgilendirilmesi anlamında neler yapılabileceği tartışıldı.

Öğrenci toplulukları ise dijital billboard, MXGP ve Motofest gibi etkinliklerde oluşan atıkların bertarafı için yapılabilecekler gibi duyarlı önerilerde bulundular. İklim Değişikliği Zirvesi’nin Afyonkarahisar’da yapılmasını gündeme getirdiler.

Son olarak söz alan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Tüm konuşmalara baktığımızda İklim Eylem Planı, Dirençli Kent Stratejisi, Afet Master Planı gibi çok sayıda önemli planın hızlıca hayata geçirilmesi elzem görünüyor. Çevreye bizlere emanet bir miras gözüyle bakıp bu alandaki hassasiyeti vatandaşlarımıza aşılamak gerekiyor. Son 4 yılda kişi başına düşen yeşil alan miktarında yüzde 57’lik bir artış var. Ancak bu alanda daha iyi neler yapılabilir, şehre nasıl değer katabiliriz. Bu konuları yeninden ele alarak daha yaşanabilir bir Afyonkarahisar’ı hep birlikte planlayabiliriz” dedi.

Kadınlar hem sorunları hem çözümleri bir bir anlattılar

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, ikinci oturumda “Toplumsal Hayatta Kadınlar” başlığında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve kendi işini kuran kadınların önerilerini, hayatlarından örnekleri dinleyerek şehirde yapılmasını istedikleri projeler ve önem verdikleri hususlar konusunda fikirlerini aldı.

Özellikle kırsal alanda yaşayan kadınların bazı imkanlardan ve sosyal, kültürel faaliyetlerden uzak kaldığına dikkat çekilen oturumda, kırsaldaki kadınlara yönelik kültürel geziler düzenlenebileceği belirtildi.

KÖKSAL, “HEMŞEHRİLERİM, KRONİKLEŞEN SORUNLARI YILLARDIR ÇÖZEMEYEN BİR PARTİYE TEKRAR OY VERMEYECEKTİR” KÖKSAL, “HEMŞEHRİLERİM, KRONİKLEŞEN SORUNLARI YILLARDIR ÇÖZEMEYEN BİR PARTİYE TEKRAR OY VERMEYECEKTİR”

Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kadın muhtarlar projelerini anlatırken, kadınların temel taleplerine dair gözlemlerini dile getirdiler.

Yine bu oturumda kadınların yaşadığı istihdama katılım sorunları ve fırsat eşitliğinden mahrum olmaları konuşuldu. Kendi işlerini kurabilmeleri için cesaretlendirilmeleri gerektiği ifade edildi. Kırsaldaki kadınların üretime daha fazla dahil edilmesi için yapılabilecekler konusunda katılımcılar fikirlerini paylaştılar.

Bu konuda başta TKDK ve KOSGEB olmak üzere kurumların yaptığı desteklerin yerelde daha fazla duyulması için iletişim çalışması yapılması önerildi. Kadın kooperatiflerinin de konuşulduğu oturumda tek tip ürün modelinden ziyade piyasaya ve markalaşmaya dayalı orijinal ürünlerin üretilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Kadınların eğitimlerle desteklenmesinin yanında kentsel ve ekonomik faaliyetlerde daha etkin olmalarını sağlayacak çalışmalar görüşüldü.

Tarımsal üretim ve gıda sektörü konuşuldu

Günün son oturumu olan “Tarım ve Gıda Buluşması”nda üreticiler, firma temsilcileri ve iş insanları görüşlerini, taleplerini ve öncelikli olarak çözüme kavuşturulması gereken temel problemleri dile getirdi.

Katılımcılar üretimde, ihracatta, denetimlerde ve ürün kalitesini koruma noktasında yaşadıklarını ve bu noktada yapılması gerekenleri anlattılar. Üreticilerin sulama ve ilaçlama konusunda bilinçlendirilmesi, üretilen ürünlerin katma değere dönüştürülmesi, ürün kalitesinin korunması için denetimlerin artması ve daha fazla üretim yapılabilmesi için çiftçilerin desteklenmesi başlıkları bu oturumun öne çıkan konuları oldu.

Afyonkarahisar Ortak Akıl Buluşmaları, bugün “Sanayi ve Üretim Ortak Akıl Buluşması”, “Endüstriyel Kalkınma Ortak Akıl Buluşması” ve “Kadın Girişimciler Ortak Akıl Buluşması” oturumları ile devam edecek.