BURCU KÖKSAL’IN PARTİDEN İHRACI İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ

“Belediyenin kapısı DEM Parti hariç tüm siyasi partilere açık” sözleri ile Türkiye gündeminde konuşulan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın ihraç edilmesi için CHP İzmir Üyesi Altınay Görmüş’ün dilekçe verdiği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Av. Burcu Köksal, geçtiğimi günlerde Genel Başkan Özgür Özel’inde katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, “Belediyenin kapısı DEM Parti hariç tüm siyasi partilere açık” demişti. Afyonkarahisar’daki bu açılış sonrası Uşak’a geçen Genel Başkan Özgür Özel, Köksal’ın dilinin sürçtüğünü, kendisinden bu ifadeyi düzeltmesini istediğini açıklamıştı. Yaşanan gelişmeler ülke gündemine düşmüş günlerce konuşulmuştu. 

“Tavrım net” demişti

Köksal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yaptığı açıklamada da tavrının net olduğunu Afyonkarahisar İttifakı’nda DEM ve HÜDAPAR olmadığını söyledi. Dokuz Eylül Gazetesi’nde yer alan habere göre CHP İzmir Üyesi Altınay Görmüş’ün, partiden ihraç edilmek üzere dilekçe verdiği duyuruldu. Dilekçe şöyle: 

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

KONU: Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal hakkında disiplin soruşturması başlatılması istemi.

GEBECELERDE’Kİ REZALET ULUSAL BASINDA GEBECELERDE’Kİ REZALET ULUSAL BASINDA

AÇIKLAMA:

1-Afyonkarahisar Milletvekili ve 31 Mart 2024 günü yapılacak yerel yönetimler seçiminde CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, 6 Mart 2024

tarihinde Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” beyanında bulunmuştur.

2-Mv. Burcu Köksal’ın bu açıklamasına CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Uşak mitinginde konuyla ilgili, “Dil sürçmesi yaşandı. Afyon Belediyesi de Uşak Belediyesi’nin kapıları da herkese açık” ifadelerini kullandı. Bu beyanın bir dil sürçmesi olduğunu açıklayan ve talihsiz beyanı düzeltmeye çalışan Sayın Genel Başkan Özgür Özel’in açıklamasını karşılık Mv. Burcu Köksal beyanını yinelemiştir.

3-İdeolojimizin temel dayanakları; Atatürk Devrimleri ve Atatürkçülüğün Altı Ok ile simgeleşen İlkeleri, Sosyal Demokrasinin evrensel kuralları, Anadolu ve Trakya’nın tarihsel ve felsefi birikimidir.

CHP’nin ideolojisi;

CHP Tüzüğünün;  1.maddesinin 3, 4 ve 5 nolu bendlerinde yazılı, vazgeçilmez temel ilkelere

2.maddesinin 1 nolu bendine, 1 nolu bendin a,b,h, ve o nolu alt bendlerine,

3.maddesinin 3 nolu bendine,

CHP Programında; Bölüm 1’de Programın Temel Hedefleri, Önceliklerimiz, İdeolojimizin Temel Dayanakları,

Bölüm 2’de İnsan Hak ve Özgürlükleri, Siyasi Partiler,

Bölüm 3’de Yerel Yönetim-Yerinden Yönetim, Yerel Yönetim Reformu, açıklanmıştır.

Atatürkçülüğün Altı İlkesi, Demokrasi, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi, Hoşgörü, Çoğulculuk, Özgürlük, Özgür Birey, Eşitlik, İnsan Hak ve Özgürlükleri, Barış, Yerel Yönetimler anlayışı, yukarıda sayılı Parti Tüzük ve Programında ayrıntılı olarak yazılıdır.

CHP Tüzük ve Programına aykırı hal, davranış ve beyanlar disiplin suçudur. Tüzüğün 68.maddesinin 1-a ve 2-b bendi disiplin suç ve cezalarının düzenlemektedir.

4-CHP’si üyesi herkes, konumu, görevi ne olursa olsun partinin tüzük ve programına uymak zorundadır.

Mv. Burcu Köksal CHP tüzük ve programına aykırı beyanda bulunarak, parti suçu işlemiştir, hakkında disiplin soruşturması açılarak, Tüzüğün 68.maddesine göre işlem yapılmasını saygılarımla arz ederim.