AFYONKARAHİSAR BAROSU AÇTIĞI DAVADA BAŞARI KAZANDI

Afyonkarahisar Barosu, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “ses ve görüntü kaydı alınması” genelgesinin iptaline yönelik açtığı davada başarı kazandı

Afyonkarahisar Barosu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün polislerin görevini yaparken vatandaşların ses ve görüntü almasının önüne geçen genelgesini iptal ettirdi. Afyonkarahisar Baro Başkanı Av.Turgay Şahin, “Kolluk görevlilerinin, yürüttükleri kamu görevi sırasında sergilediği eylemler ve davranışların, hayatlarının özel yaşam alanına ilişkin olmadığı, dolayısıyla bu esnada görüntü ve ses kaydının alınarak kamuoyuna aktarılmasının özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirilemeyeceği, ayrıca kanunsuz emir niteliğinde olduğu, Genelge ile bilgilenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, haber alma, haber verme ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtilerek dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı, bu sebeple iptali gerektiği gerekçesiyle açılan davamızda, söz konusu Genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetler içerisinde bulunan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirdiği anlaşılmıştır” dedi.

“ANAYASA’YA AYKIRI”

BAŞKAN KÖKSAL: “ALİ ÇETİNKAYA’NIN MİRASINI KORUMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ” BAŞKAN KÖKSAL: “ALİ ÇETİNKAYA’NIN MİRASINI KORUMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Şahin, konu hakkında Danıştay 10. Dairesi’nin oybirliğiyle karar aldığını belirterek “Danıştay 10. Dairesi, söz konusu Genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşıldığı, temel hak ve hürriyetlerin ancak belirli sebeplerle, kanunlarla sınırlandırılabileceği vurgusunu yapmıştır. Danıştay 10. Dairesi, bu Genelge’nin Anayasa’nın 7. ve 13.  maddelerine de aykırı olduğu hatırlatmasıyla genelgenin iptal edilmesine hükmetmiştir” diye konuştu.

Editör: Ayben Horzum