AFSÜ AKADEMİK DANIŞMANLARI BİLGİLENDİRİLDİ

AFSÜ SKS Daire Başkanı ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Filiz Özden Yılmaz, üniversitenin MYO’nda görev yapan akademik danışmanları SKS ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülen faaliyetler hakkında fakülte ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında görevli akademik danışmanlara yönelik bilgilendirme toplantıları tamamlandı.

Toplantılarda her iki birimin görev alanları, yetki ve sorumlulukları ile faaliyetleri hakkında ayrıntılı bir sunum yapan SKS Daire Başkanı ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Filiz Özden Yılmaz, öğrenci memnuniyetini artırmak adına özen gösterilmesi gereken konularda önerilerde bulundu. Üniversitedeki sosyal, kültürel, mesleki ve sportif faaliyetler ile yemekhane, kafeterya, kantin, kırtasiye ve burs imkânları hakkında kapsamlı bilgilendirmenin yapıldığı toplantılarda, akademik danışmanlardan gelen sorular da birim personelince cevaplandı.

DİNAR’DA OKUL KAPALI HALI SAHASI İÇLER ACISI DURUMDA DİNAR’DA OKUL KAPALI HALI SAHASI İÇLER ACISI DURUMDA