“TÜRKİYE’DE ADİL BİR VERGİ SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR”

Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Erdal Sayar, Vergi Haftası nedeniyle açıklama yaptı.

“VERGİ GELİRLERİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Oda Başkanı Erdal Sayar, vatandaşa yönelik kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağın yaratılmasında vergi gelirleri büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Sayar, “Ülkemizin kalkınması, toplumsal refah seviyesinin yükselmesinde büyük bir öneme sahip olan vergi, aynı zamanda Anayasamıza göre bir vatandaşlık görevidir. Şeffaflık ilkesi önemlidir. Vergi Haftası’nın amacı, vatandaşlarımızın vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlıklarının arttırılması, toplumda ve özellikle yarının mükellefleri ya da ülkenin yöneticileri olacak çocuklarımızda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, vatandaşlarımızın vergi konusundaki görüş ve önerilerinin alınması, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve idare ile mükellef ilişkilerinin uyumlu bir hale getirilmesi çalışmasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ün yıllar önce söylediği ‘Vatandaşın hazineye karşı mükellefiyetinin en önemli vazifesi olduğunu anlatmak için yorulmamak lazım.’ ifadesinde olduğu gibi Vergi Haftası verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine anlatılması çalışmasıdır. Vergi bilinci yüksek olan toplumlarda ekonomik ve kültürel gelişimler de yüksektir. Vergi veren vatandaş verdiği verginin hesabını sorma hakkını da elde etmiş olur. Vergi bilinci yüksek toplumlarda hesap verebilirlik, şeffaflık ilkeleri kamusal hizmetin en önemli yönünü oluşturur.” dedi.

“TÜRKİYE’DE ADİL BİR VERGİ SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR”

Türkiye’de gelir dağılımı bozukluğunun kişilerin mali gücüne göre vergi ödemeleri ile düzeltilebileceğine değinen Başkan Sayar, “Ülkemizde gelir dağılımı bozukluğunu ve mali güce göre vergi ödeme ilkesini gerçekleştirebilmenin yolu dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki çarpıklığını yani dolaylı ve dolaysız vergi arasındaki uçurumu azaltabilmek olarak karşımıza çıkıyor. Onu düzeltmenin yolu da kayıt dışılığı azaltmaktan geçiyor. Beyana dayalı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı çok düşüktür. Esas itibarıyla gelir vergisini ücretlilerden, bordrolu çalışanlardan alıyoruz. Gelir vergisi tevkif atının yüzde 65’i ücret gelirlerinden yapılan kesintilerden oluşuyor. Beyanname ile ödenen gelir, vergisi maaşlarından kesilerek beyan edilen gelir vergisinden daha düşük. Yani çalışanların; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden daha çok vergi ödemesi anlaşılır ve kabul edilebilir bir durum değil. Ülkemizde verginin amir hükmü Anayasa’nın 73. maddesinde yer alıyor. Yani ülkemizdeki vergilendirme rejimi kaynağını yasallığını Anayasa’nın 73’nçü maddesinden alıyor. Bu madde diyor ki;  ‘herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücü oranında vergi ödemekle mükelleftir.’ Buradaki herkes ifadesi genellik ilkesini kapsıyor, ayrım yapmıyor. Bir de mali güç ilkesine vurgu yapıyor. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması prensibinin vergi sistemimize hâkim olmasını, harcama ve tüketimden değil, kazanç üzerinden vergi alınmasını anayasamız emrediyor.” ifadelerini kullandı.

“VERGİ REFORMUNA DEĞİL ADİL VERGİ SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR”

“Ülkemizin vergi reformundan önce anayasada belirtilen ilkelere bağlı adil bir vergi sistemine ihtiyacı var.” diyen Başkan Sayar, “Biz bunları Vergi Haftamızda konuşuyoruz. İşte bu nedenledir ki Türkiye açısından yapısal reformların en başında bu yapıyı değiştirecek düzenlemelerin yapılması geliyor. Bunu yaparken dolaysız vergilerin oranlarının artırılması yerine vergi sisteminin dışına çıkmış olan kazançların sisteme alınması yani kayıt dışının kayıt içerisine alınması gerekiyor. Vergi gelirlerimizi artırmak, adil ve etkin bir vergi sistemi için birlikte hareket etmek, vergisel hedeflere ulaşmada ülkemizi başarıya götürecek temel yoldur.” ifadelerine yer verdi.

“MALİ MÜŞAVİRLER VE VERGİ İDARESİ İŞBİRLİĞİ KATKI SAĞLAR”

SMMMO Başkanı Erdal Sayar, sözlerine şöyle devam etti: “Biz Mali Müşavirler mali idaremizin en büyük destekçisiyiz. Muhasebeci, Mali Müşavirler şimdiye kadar olduğu gibi yarınlarda da mali idaremizle işbirliği içinde çalışmaya ve vergi sistemimizin işlemesine destek olmaya devam edecektir. Vergi mükelleflerinin beyan, ödeme ve diğer yükümlülüklerinin zamanında yerine gelmesi açısından mali müşavirlerin rolü büyüktür. Meslek mensupları, ülkenin yapıtaşları olan vergi ödeyen vatandaşlar ile vergisel yükümlülüklerin beyanı açısından sürekli etkileşim halindedir. Meslek mensupları sundukları hizmetleri ile kamu çıkarının ve kamu güvenliğinin korunması için özveri ile çalışmaktadır. Muhasebe meslek mensupları olarak verginin tarhından, tahakkukuna bütün aşamalarında bizler varız. Sorumluluk bilinci ile beyannameleri hazırlıyor, mükellef ile idare arasında köprü görevini üstleniyoruz. Vergi bilincinin oluşmasında meslek mensuplarının önemli rolü ve etkisi önemlidir. 120 bini aşan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, mali idarenin en büyük destekçisidir. Vergi gelirlerimizi artırmak, adil ve etkin bir vergi sistemi için birlikte hareket etmek, vergisel hedeflere ulaşmada ülkemizi başarıya götürecek temel yoldur. Mali Müşavirlerin KDV İndirimi, Son dönem geçici vergi beyanının kaldırılması gibi acil taleplerinin kamu tarafından çözülmesi vergi gelirlerinin artışına olumlu katkı yapacaktır.”

“YATIRIMLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ” “YATIRIMLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

“AFYONKARAHİSAR DEFTERDARLIĞININ BAŞARILI ÇALIŞMALARI”

Başkan Sayar, sözlerini şöyle tamamladı: “Her yıl yaptığı başarılı çalışmalar ve vergiyi anlatmak için farkındalık yaratan, vatandaşta vergi bilinci yaratan ve mükellefin her türlü sorununu çözmek için özveriyle emek ve çaba harcayan Afyonkarahisar Defterdarı Sayın Mehmet Ar ve çalışma arkadaşlarına bu hafta vesilesi ile bir kere daha teşekkür ediyorum. 35’nci Vergi haftasının; Maliye Teşkilatına, meslek mensuplarımıza, mükelleflerimize ve tüm vatandaşlarımıza, faydalı olmasını temenni ediyoruz.”