“MÜLAKAT EMEK HIRSIZLIĞIDIR KALDIRILSIN”

Büro Emekçileri Sendikası Afyonkarahisar Temsilcisi Ali İhsan Orhan,  “Mülakat emek hırsızlığıdır kaldırılsın.” dedi

KESK Büro Emekçileri Sendikası Afyonkarahisar Temsilcisi Ali İhsan Orhan,  kamu çalışanları için mülakat uygulamasının adil ve doğru bir yaklaşım olmadığını açıkladı.

“YATIRIMLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ” “YATIRIMLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

“KAMU GELİRLERİ YAĞMA EDİLİYOR”

Büro Emekçileri Sendikası İl Temsilcisi Ali İhsan Orhan, etrafını kollama, parti yandaşlarından sermayedar yaratma anlayışıyla ülkeyi yöneten iktidar partisinin toplumdaki adaletsizlik duygusunu derinleştirmeye devam ettiğini belirtti. Temsilci Orhan, “Sefalet sınırında bir gelirle yaşamaya çalışan milyonlarca emeklilere, açlık sınırında bir ücrete mahkûm edilen emekçilere, asgari ücretlilere kaynak ayırmayan iktidar, yandaş kayırma projesi olarak icat ettiği kur korumalı mevduat sahiplerine devasa kaynak aktarmaktadır. Hazineden bir kuruş para ödemeyecek diye seçim dönemlerinde propaganda malzemesi haline getirilen kamu özel işbirliği ortaklığı adı altında yandaş iş insanlarına ihale edilen döviz garantili projelerle kamu gelirleri yağma edilmeye devam edilmektedir.” dedi.

“KAMUSAL HİZMETTE LİYAKAT ESASINA GÖRE GÖREV ALINIR”

“İktidarın kamusal kaynakları dağıtma yöntemi ve kendi yandaşlarına servet olarak aktarmasındaki bu el koyma anlayışı kamunun yarattığı istihdam ve görevlerde de hız kesmeden devam etmektedir.” diyen Temsilci Orhan, “Anayasamızda devletin istihdam yaratma ve kamusal hizmetlerde görev almayı bir hak olarak tanımlanmıştır. Anayasanın alt metini olan ve kamu emekçilerinin işe alınması ve istihdam edilmesi, özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin yer verildiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer düzenleyici metinlerde; kamusal hizmetlerinverilmesinde ayrımcılık yapılamayacağı belirtilir. Kamusal hizmetlerde görev almanın liyakat esasına göre yapılacağı ve kamusal hizmetlerde kariyer yapmanın yine liyakat esasına göre yapılacağı belirlenmiş olduğu halde, iktidar kamunun yarattığı istihdam olanaklarını da tıpkı ekonomik kaynakların dağıtılmasında ki çökme anlayışıyla yandaşlarına rüşvet olarak dağıtmayı hak olarak görmektedir.” ifadelerini kullandı.

“KAMUDA UYGULANAN MÜLAKAT EMEK HIRSIZLIĞIDIR KALDIRILMALIDIR”

Büro Emekçileri Sendikası Afyonkarahisar Temsilcisi Ali İhsan Orhan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu iktidarla birlikte görevde yükselme ve unvan sınavlarında uygulanmaya başlayan mülakat uygulaması, kamuya ilk işe girişler dâhil, kamu kurumları tarafından yapılan bütün sınavlar liyakatten uzak bir anlayışla yapılmaktadır. Sınavlar iktidar partisinin yandaşlarını bir kayırma, gönül alma ve rüşvet verme aracına dönüşmüştür. Televizyonlara dahi yansıyan birçok Bakanın, Milletvekillerinin cep telefonlarına gelen, referans adı altında masumlaştırılan mesajlar sınav komisyonlarında hak eden binlerce kamu görevlisinin elenmesi anlamına gelmektedir. On binlerce kamu emekçisi yıllarca emek verdiği kurumda hak ettiği görevlere gelemeyişinin verdiği moral bozukluğu ile mutsuz bir şekilde çalışma yaşamını sürdürmekte, bazen bu gönül kırıklığı onların erkenden emekli olmasına veya istifa etmesine nedeni olabilmektedir. Kamuda mülakat uygulamasının yarattığı ayrımcılık ve tahribat 2023 Mayıs seçimlerine de yansımıştır. Konuyla ilgili sendikamızın eylem etkinlikleri ile de gerek muhalefet partileri gerekse iktidar partisimülakatın kaldırılacağını sözünü vermek zorunda kalmıştır. Ancak iktidar partisi vaat ettiği halde mülakatın kaldırılması konusunda herhangi bir yasal düzenleme yapılmamış; tam aksine bu düzenlemeler yapılmadan yangından mal kaçırırcasına 2023 ve 2024 Yıllarında hemen her bakanlıkta görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile mülakat sopası kullanılmaya devam edilmiştir. Bizler Büro Emekçileri Sendikası olarak mülakat uygulamasının emek hırsızlığı olduğunu, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde liyakat-kariyer ilişkisini ortadan kaldırdığını ve kamusal hizmetleri niteliksiz hale getirdiğini biliyoruz ve sürekli kamuoyunun gündemine getiriyoruz. Bu nedenle emek hırsızlığı anlamına gelen mülakat uygulaması kaldırılmalıdır.”