AFYON BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 2 MAYIS’TA

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı’nın Mayıs ayı olağan Belediye Meclis Toplantısı 2 Mayıs 2024 Perşembe akşamı saat 18.30’da Meclis Toplantı Salonu’nda başlayacak.

AÇIŞ KONUŞMASINI BAŞKAN KÖKSAL YAPACAK

OLGUN, “SAYIN VEKİLLER BU İŞLERE KARNIMIZ TOK” OLGUN, “SAYIN VEKİLLER BU İŞLERE KARNIMIZ TOK”

Toplantı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Av. Burcu Köksal’ın, açılış konuşmasıyla başlayıp Nisan ayı toplantısına ait Meclis tutanak özetinin okunmasıyla devam edecek. Belediye’nin 2023 Yılı Kesin Hesabını görüşecek olan meclis üyeleri, 2024 Yılı belediye gelir tarifelerinde düzenleme yapılması talebi teklifini görüşecekler. Mülkiyeti Belediye’ye ait taşınmazlardan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi gereğince hisseli ve artık parsellerin özel mülkiyet sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacı ile diğer hissedarlara satışı ile yol, yeşil alan, belediye hizmet alanında kalan kamu yararı olan belediye tarafından istimlâki gereken gayrimenkullerle karşılıklı olarak gayrimenkul trampa, takas işlemi yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu karara bağlanacak. Belediye’ye tahsisli Erenler Mahallesindeki mezarlığa Afyonkarahisar Belediyesi Erenler Asri Mezarlığı ismi verilmesi talebi teklifi Mayıs ayı toplantı gündeminde yer alıyor.

OSB SINIRININ REVİZE EDİLMESİ KONUSU GÖRÜŞÜLECEK

Afyonkarahisar Belediyesi’nce okulların katılımı ile Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlenmesine, kampanyaya katılan okullara belediyeye ödül verilmesi, bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediye arasında protokol yapılması, yapılacak protokolü imzalamak üzere Başkan Köksal’a yetki verilmesi kararlaştırılacak. Bitkisel atık yağ toplama ve taşıma yetkisine sahip ilgili firmalar ile protokol yapılması yapılacak olan protokolün imzalanması için Başkan Köksal’a yetki verilmesine karar verilecek. Ali İhsan Paşa Mahallesi; kuzeyinde 4349, 4639, 4640, 4637, 4638, 4807, 4808, 4590, 4810, 4811, 4817, 4819, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830 adalar ile Askeri Hava Alanı 4631, 4655, 4636 adalar arasından geçen sınır olarak değişiklik yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu oylanacak. OSB sınırının revize edilmesi teklifiyle, Kumartaş (Erenler) Mahallesi 173 Ada 1 Parselin bulunduğu alanda birinci derece Arkeolojik Sit Alanında Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması teklifi ele alınacak.

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU ELE ALINACAK

Ataköy Mahallesi 4847 Ada 6 Parselin bulunduğu bölgede Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği yapılması teklifiyle il merkezinde bulunan çeşitli bölgelerde verilen TAKS/KAKS Alanların herhangi bir artış olmaksızın emsale dönüştürülmesi için İmar Plan Değişikliği yapılması teklifi görüşülecek. Ataköy Mahallesi 4847 Adanın bulunduğu alandaki cadde ve sokaklara numara verilmesiyle, il merkezinde muhtelif yerlerinde mevcut Uygulama İmar Planı yapılaşma, teknik alt yapı, kadastral durumlardan oluşan olumsuzlukların giderilmesi için revizyon imar planı yapılması teklifi gündemde yer alıyor. Toplantı Haziran ayı Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesiyle tamamlanacak.